Bordi Drejtues

Procesi i vendimmarrjes së Fondacionit “Trokitje Zemrash” bëhet në dakordshmëri të plotë të Bordit Drejtues, anëtarët e këtij Bordi kontribuojnë vullnetarisht, gjithsecili mban poste drejtuese në institucione/biznese të ndryshme.

 

Bordi i Fondacionit “Trokitje Zemrash” përbëhet nga:

Detjona Celibashi – Drejtor Ekzekutiv

Klodjan Cerpja – Kryetar i Bordit

Elsjon Hysa – Anëtar i Bordit

Alfred Celibashi – Anëtar i Bordit

Violeta Veliu -Anetare e Bordit

Gjithashtu, Fondacioni mbështetet në këshillat profesionale të cilat janë pjesë e vendimmarrjes në rastet specifike në aktivitetetin e tij, sipas specifikave përmendim :

 Këshilli Mjekësor

 Këshilli Ligjor / Financiar

 Këshilli i Biznesit

 Këshilli i Bashkëpunimit dhe PR

Pjesë shumë e rëndësishme e veprimtarisë së Fondacionit është kontributi i bashkëpunëtorëve dhe vullnetarëve, dashamirësve të kësaj nisme.