Dhuro Tani

Ju mund të dhuroni për fondacionin tonë në llogaritë e mëposhtme bankare:

 

RAIFFEISEN BANK (Swift Code: SGSBALTXXXX)

IBAN: AL13202110060000000001467941 – MONEDHA: LEK

IBAN: AL95202110060000000011467941 – MONEDHA: EUR

IBAN: AL80202110060000000021467941 – MONEDHA: USD